Никой не е подозирал това за светеца Дядо Добри, това обяснява всичко! Той беше последен от древния орден

Новопредставилият се Дядо Добри бе последния юродив в България. Тази почти неизвестна днес форма на служене на Бога е била популярна в миналото, по време на робството. Самият Паисий е обикалял населените места, събирайки средства за манастирите.