Всички българи, които са започнали или се надяват на безплатно саниране бързо да прочетат какво обяви министър Нанков преди минути!

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков даде допълнителни указания до всички кметове на общини и областни управители, както и до председателя на НСОРБ Даниел Панов, за по-строг контрол при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.