Внимание! Много важна нова информация за всички българи, които имат кредит или депозит в банка! Ето какво се случва с лихвите!

Годината започва без особена промяна при лихвите по кредити и депозити. Спестяванията все още се олихвяват около нулата, а лихвите по кредитите падат.