Президенството с важна информация за Закона за отбраната!

От пресцентъра на Президентството информират, че в медийни публикации некоректно се твърди, че президентът е наложил частично вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет на 27 септември 2017 г. С издадения указ на президента се връща за ново обсъждане целият закон, а не само оспорените текстове, както е посочено в мотивите към указа, се посочва в прессъобщение на президентството. Цялата практика по упражняване на вето следва стриктно разпоредбите на Конституцията на Република България – чл.

101:

„…. Президентът може мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане…“. Случаят е, че независимо, че само конкретни разпоредби са оспорени, президентът връща целия текст на закона. От Президентството напомнят, че в пленарна зала също се гласува целият закон, а не само оспорените от президента разпоредби. „Ключови промени в законодателството следва да се извършват след широк обществен дебат и най-вече с грижа за обществения интерес и националната сигурност“, завършва съобщението на прессекретариата.

Припомняме, че президентът оспори разпоредби, които според него създават условия за дискриминация спрямо редица лица. С § 1, с който се изменя чл.

79 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се въвеждат нови, завишени и кумулативно приложими изисквания за заемане на длъжността „постоянен секретар на отбраната“ като най-висш държавен служител в Министерството на отбраната. Според Румен Радев редакцията няма да преодолее съществуващите неясноти и непълноти в действащата законова уредба.

С § 3 от приетия закон пък се предвижда удостоените с висше военно звание офицери да се представят в Комисията по отбрана на Народното събрание от министъра на отбраната или определен от него заместник-министър. Това не намира опора в Конституцията и нарушава баланса между органите за ръководство на отбраната, според президентът. Представянето пред Комисията по отбрана, след като е изпълнен фактическият състав на удостояването с висше военно звание, създава усещането, че е самоцелно и единствено провокирано от факта на издадения указ, беше изтъкнато миналата седмица от пресцентъра на президентството.
 

/p…